آموزش زبان ترکی

افعال مهم در زبان ترکی استانبولی

افعال مهم در زبان ترکی استانبولی:

Almak

گرفتن- خریدن

Kaybetmek

گم کردن

Anlamak

فهمیدن- درک کردن

Kırmak

شکستن

Aramak

جستجو کردن – تماس گرفتن

Koymak

گذاشتن

Atmak

انداختن

Konuşmak

صحبت کردن

Bakmak

نگاه کردن

Koşmak

دویدن

Bağlamak

بستن- وصل کردن

Kullanmak

استفاده کردن

Beğenmek

پسندیدن

Okumak

خواندن

Beklemek

منتظر بودن

Olmak

شدن

Bırakmak

رها کردن

Oturmak

نشستن

Bilmek

دانستن – بلد بودن

Öğrenmek

یاد گرفتن

Bulmak

پیدا کردن

Ölmek

مردن

Çalışmak

کار کردن- درس خواندن

Sanmak

حدس زدن – فکر کردن

Çekmek

کشیدن

Satmak

فروختن

Çıkmak

خارج شدن- ترک کردن- بیرون رفتن

Saymak

شمردن

Demek

گفتن

Seçmek

انتخاب کردن

Dinlemek

گوش دادن

Sevmek

دوست داشتن

Durmak

ایستادن

seyretmek

تماشا کردن

Düşmek

افتادن

Sormak

پرسیدن

Düşünmek

فکر کردن – اندیشیدن

Söylemek

گفتن

Etmek

کردن

Tanımak

شناختن

Geçmek

گذشتن- رد شدن

Tutmak

گرفتن

Gelmek

آمدن

Uçmak

پرواز کردن

Getirmek

آوردن

Unutmak

فراموش کردن

Girmek

وارد شدن

Utanmak

خجالت کشیدن

Gitmek

رفتن

Uyanmak

بیدار شدن

Göndermek

فرستادن

Uyumak

خوابیدن

Görmek

دیدن

Vermek

دادن

Hatırlamak

به یاد آوردن

Vurmak

زدن

İçmek

نوشیدن

Yapmak

انجام دادن

Kalmak

ماندن

Yaşamak

زندگی کردن

Kalkmak

بلند شدن

yazmak

نوشتن

kapmak

ربودن- چیزی را سریع گرفتن

Yemek

خوردن

 

 

yürümek

راه رفتن

تگ ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن