مرور برچسب

آب و هوای ترکیه

دمای هوا در شهرهای ایران و ترکیه جمعه مورخ 2020/08/07

امروز جمعه مورخ 07/08/2020 آب و هوای شهرهای بزرگ ترکیه  و ایران به شرح زیر می باشند: دمای شهر استانبول امروز 27 درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دیروز شاهد 3 درجه کاهش بوده است. همینطور در شهر آنتالیا امروز دما 33 درجه سانتیگراد می باشد…