مرور برچسب

آنتایا

دمای هوا در شهرهای ایران و ترکیه جمعه مورخ 2020/07/24

امروز جمعه مورخ 24/07/2020 آب و هوای شهرهای بزرگ ترکیه  و ایران به شرح زیر می باشند: دمای شهر استانبول امروز 27 درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دیروز شاهد 4 درجه کاهش بوده است. همینطور در شهر آنتالیا امروز دما 34 درجه سانتیگراد می باشد…