مرور برچسب

ارمنیستان

ادامه درگیری ارمنستان و جمهوری آذربایجان؛ علی‌اف، وزیر خارجه را برکنار کرد

تاکنون در درگیری‌های مرزی بین دو کشور شماری از نیروهای دو کشور کشته شدند. آقای علی‌اف گفته که وزیر خارجه به اندازه کافی برای حل مناقشه ایجاد شده، تلاش نکرده است. پس از چند ساعت آرامش، مقامات دو کشور بار دیگر امروز تایید کردند که درگیری…