مرور برچسب

استانبو

دمای هوا در شهرهای ایران و ترکیه چهارشنبه مورخ 2020/07/22

امروز چهار شنبه مورخ 22/07/2020 آب و هوای شهرهای بزرگ ترکیه  و ایران به شرح زیر می باشند: دمای شهر استانبول امروز 26 درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دیروز شاهد 3 درجه کاهش بوده است. همینطور در شهر آنتالیا امروز دما 34 درجه سانتیگراد می…