مرور برچسب

انتالیا

دمای هوا در شهرهای ایران و ترکیه شنبه مورخ 2020/07/18

امروز شنبه مورخ 18/07/2020 آب و هوای شهرهای بزرگ ترکیه  و ایران به شرح زیر می باشند: دمای شهر استانبول امروز 26 درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دیروز شاهد 1 درجه کاهش بوده است. همینطور در شهر آنتالیا امروز دما 28 درجه سانتیگراد می باشد…