مرور برچسب

انتقال کرونا

بازنگری سازمان بهداشت جهانی در مورد شواهد نحوه انتقال ویروس کرونا در هوا

یک مقام این سازمان گفت که نمی توان سرایت کووید-۱۹ از طریق ذرات معلق هوا در یک فضای بسته و شلوغ که تهویه آن ضعیف است را مردود دانست. اگر این شواهد تایید شود می تواند بر خطوط راهنما در مورد فضاهای بسته تاثیر بگذارد. پیشتر بیش از ۲۰۰ پژوهشگر…