مرور برچسب

انفجار

انفجار مهیب بیروت؛ نیترات آمونیوم چگونه به بندر بیروت رسید؟

سلسله انفجارهایی که عصر سه‌شنبه بخشی بزرگی از بندر بیروت را تخریب کرد و بیش از صد کشته، هزاران مجروح و چند صد هزار آواره برجا گذاشت تا کنون در منطقه سابقه نداشته است. برخی مقام‌های محلی، از جمله حسن دیاب، نخست‌وزیر لبنان در نخستین اظهارات…