مرور برچسب

بازار ارز ترکیه

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه چهارشنبه مورخ 2020/08/12

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2020/08/12در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 7.2060 لیر خرید و با قیمت  7.2080لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.4470 لیر خرید و با نرخ 8.4490 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه سه شنبه مورخ 2020/08/11

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2019‏/12‏/18 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 7.3180 لیر خرید و با قیمت  7.3200لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.6050 لیر خرید و با نرخ 8.6070 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و حواله در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/08/03

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/08‏/03 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6,9751 لیر خرید و با قیمت  6,9786لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8,2140 لیر خرید و با نرخ 8,2224 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ترکیه جمعه مورخ 2020/07/24

امروز  ‏جمعه‏، 2020‏/07‏/24 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8410 لیر خرید و با قیمت  6.8430لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.9410 لیر خرید و با نرخ 7.9430 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/7/13

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/07‏/13 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8630 لیر خرید و با قیمت  6.8640لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.7760 لیر خرید و با نرخ 7.7770 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ترکیه جمعه مورخ 2020/07/10

امروز  ‏جمعه‏، 2020‏/07‏/10 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8640 لیر خرید و با قیمت  6.8650لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.7380 لیر خرید و با نرخ 7.73900 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار استانبول پنج شنبه مورخ 2020/07/09

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/09‏/07 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8610 لیر خرید و با قیمت  6.8630لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8060 لیر خرید و با نرخ 7.8080 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…