مرور برچسب

بازرا بورس

سود بورس چند برابر سکه و دلار و مسکن است؟

به گزارش کاماپرس، سرمایه گذاران در بازارهای مختلف در سالجاری در مقاطعی از سال به ارزیابی سود خود از این سرمایه گذاری و مقایسه بازدهی سرمایه گذاری خود و بازدهی بازارهای دیگر می پردازند و برخی از آنها اقدام به جابجایی و انتقال سرمایه از یک…