مرور برچسب

بهبودی از کرونا

کرونا در ترکیه؛ آمار بهبودیافتگان به 228 هزار و 57 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نمودار مربوط به آخرین وضعیت شیوع ویروس کووید-19 در کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته با ترخیص 968 نفر دیگر شمار بهبودیافتگان کرونا در کشور به 228 هزار و 57 نفر رسید. براساس این داده‌ها، شمار قربانیان کرونا در…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 209 هزار و 487 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونای جدید «کووید-19» در ترکیه با ترخیص 1010 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 209 هزار و 487 نفر رسیده است. براساس این…

کرونا در ترکیه؛ 206 هزار و 365 نفر تا کنون بهبود یافته‌اند

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونا در ترکیه با ترخیص 1151 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 206 هزار و 365 نفر رسیده است. براساس این داده‌ها، در طول 24 ساعت…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه از 203 هزار نفر فراتر رفت

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونای جدید «کووید-19» در ترکیه با ترخیص 992 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 203 هزار و 2 نفر رسیده است. براساس این داده‌ها،…

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 191 هزار و 883 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری در صفحه اینترنتی خود اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونای جدید «کووید-19» در کشور با ترخیص 1493 نفر دیگر طی شبانه‌روز گذشته به 191 هزار و 883 نفر رسید. براساس این داده‌ها، در طول 24 ساعت گذشته…