مرور برچسب

بهبودی کرونا

کرونا در ترکیه؛ شمار بهبودیافتگان به مرز 231 هزار نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نمودار مربوط به آخرین وضعیت شیوع ویروس کووید-19 در کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته با ترخیص 997 بیمار دیگر از بیمارستانها شمار بهبودیافتگان کرونا در کشور به 230 هزار و 969 نفر رسید. براساس این داده‌ها، شمار…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه از مرز 226 هزار نفر عبور کرد

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نمودار مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته با بهبودی 1185 نفر دیگر شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 226 هزار و 155 نفر رسید. براساس این داده‌ها، شمار قربانیان کرونا در ترکیه…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به مرز 225 هزار نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نمودار مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته با بهبودی 1211 نفر دیگر شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 224 هزار و 970 نفر رسید. براساس این داده‌ها، شمار قربانیان کرونا در ترکیه…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 221 هزار و 574 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نمودار مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس جدید کرونا «کووید-19» در کشور با ترخیص 1028 بیمار دیگر از بیمارستانها طی 24 ساعت گذشته به 221 هزار و 574 نفر رسید. براساس این…

تعداد بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 220 هزار و 546 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونای جدید «کووید-19» در کشور با ترخیص 1040 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 220 هزار و 546 نفر رسید. براساس این داده‌ها، در…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 216 هزار و 494 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونای جدید «کووید-19» در ترکیه با ترخیص 978 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 216 هزار و 494 نفر رسیده است. براساس این…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 211 هزار و 561 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونا در کشور با ترخیص 1092 بیمار دیگر از بیمارستان‌ها طی شبانه‌روز گذشته به 211 هزار و 561 نفر رسیده است. براساس این…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 210 هزار و 469 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری درباره آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونا در ترکیه با ترخیص 982 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 210 هزار و 469 نفر رسیده است. براساس این داده‌ها، در طول 24 ساعت…

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه از 205 هزار نفر فراتر رفت

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نموداری مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونای جدید «کووید-19» در ترکیه با ترخیص 1203 تن طی شبانه‌روز گذشته از بیمارستان‌ها به 205 هزار و 214 نفر رسیده است. براساس…

شمار بهبودیافتگان از کرونا در ترکیه به 196 هزار و 720 نفر رسید

وزارت بهداشت ترکیه با انتشار نمودار مربوط به آخرین وضعیت شیوع کرونا اعلام کرد: شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونای جدید «کووید-19» در ترکیه با ترخیص 1049 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته به 196 هزار و 720 نفر رسیده است. براساس این داده‌ها، در طول…