مرور برچسب

بهروز بوچانی

نیوزیلند به بهروز بوچانی پناهندگی اعطا کرد

نویسنده کتاب "هیچ دوستی به جز کوهستان"، برنده جوایز متعدد ادبی و صدای پناهجویان، از ماه نوامبر در نیوزیلند به سر می برد، زمانی که برای سخنرانی در یک جشنواره ادبی به این کشور سفر کرد و همانجا درخواست پناهندگی کرد. اداره مهاجرت نیوزیلند می…