مرور برچسب

تابستان

احتمال افزایش ۱.۵ درجه ای دمای سیاره در پنج سال آینده بیشتر شده

براساس ارزیابی این سازمان این مرز اکنون به احتمال ۲۰ درصد در یکی از سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شکسته خواهد شد. دانشمندان می گویند این نشان می دهد که مهار تغییرات اقلیمی چقدر دشوار شده است. توافق ۲۰۱۵ پاریس از رهبران جهان می خواست خود را به…