مرور برچسب

تفکر ترامپ

برادرزاده ترامپ: او با زنان قوی مشکل دارد

برادر زاده ترامپ معتقد است که مناسبات دشوار رئیس جمهوری آمریکا با آلمان، ناشی از قدرتمند بودن آنگلا مرکل است. او به خبرگزاری ‌آلمان گفت: «دونالد قادر نیست از عهده زنان قوی برآید.» به نظر مری ترامپ که یک روانشناس بالینی است، آنگلا مرکل،…