مرور برچسب

جنگ زده

درخواست کمک بی‌سابقه برای آسیب‌دیدگان بحران کرونا

این سازمان می گوید ممکن است تا پایان سال ۲۶۵ میلیون نفر در جهان به دلیل این همه گیری با قحطی مواجه شوند. از این پول برای کمک به کشورهای کم درآمد و شکننده استفاده خواهد شد. سازمان ملل اخطار داد که بی‌عملی ممکن است آثار چند دهه توسعه را…

گذرگاه مرزی جلوه‌گوزوی ترکیه؛ شاهرگ حیاتی جنگ‌زدگان سوری

گذرگاه مرزی جلوه‌گوزو در شهرستان ریحانلی استان حتای ترکیه، پل دسترسی کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان سوری که از سال 2011 درگیر جنگ داخلی هستند، است. سازمان‌های مردم نهاد ترکیه در طول این حدود 9 سال همواره کمک‌های خود را از طریق گذرگاه مرزی…