مرور برچسب

حواله

نرخ روز ارز و حواله در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/08/03

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/08‏/03 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6,9751 لیر خرید و با قیمت  6,9786لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8,2140 لیر خرید و با نرخ 8,2224 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه پنج شنبه مورخ 2020/07/30

امروز  ‏پنجشنبه‏، 2020‏/07‏/30 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.9720 لیر خرید و با قیمت  6.9740 لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.2010 لیر خرید و با نرخ 8.2030 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه پنج شنبه مورخ 2020/07/23

امروز  ‏پنجشنبه‏، 2020‏/07‏/23 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8450 لیر خرید و با قیمت  6.8470لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.9300  لیر خرید و با نرخ 7.9320 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه چهارشنبه مورخ 2020/07/22

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2020‏/07‏/22 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8350 لیر خرید و با قیمت  6.8370لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8900 لیر خرید و با نرخ 7.8920 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…