مرور برچسب

دمای هوای ایران

دمای هوا در شهرهای ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/07/13

امروز دو شنبه مورخ 13/07/2020 آب و هوای شهرهای بزرگ ترکیه  و ایران به شرح زیر می باشند: دمای شهر استانبول امروز 23 درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دیروز شاهد 7 درجه کاهش بوده است. همینطور در شهر آنتالیا امروز دما 34 درجه سانتیگراد می…