مرور برچسب

رهبران اروپا

کرونا؛ رهبران اروپا سرانجام بر سر بودجه بازسازی اقتصادی توافق کردند

۲۷ کشور اتحادیه اروپا بر سر ارائه یک بسته کمک‌های مالی به ارزش ۷۵۰ میلیارد یوررو (معادل ۸۵۹ میلیارد دلار) برای مقابله با تاثیرات اقتصادی این بیماری توافق کردند. هر چند هنوز جزئیات این توافق به بیرون درز نکرده است اما امانوئل مکرون رئیس…