مرور برچسب

ریاض

آشتی تهران و ریاض ؛ آیا منظقه شگفت زده خواهد شد ؟

نشنال اینترست نوشت: هیچ چیزی به اندازه ی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بحث ها درباره مسیر سیاست خارجی واشنگتن نسبت به خاورمیانه را طرح نمی کند. مطمئناً انتخابات 2020 نیز از این قاعده مستثنا نیست. به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب…