مرور برچسب

سالخورده ترین

سالخورده‌ترین مرد جهان’ در ۱۱۶ سالگی درگذشت

یک مرد اهل آفریقای جنوبی که تصور می شود سالخورده ترین مرد در جهان بوده باشد در سن ۱۱۶ سالگی درگذشته است. مدارک شناسایی فردی بلوم نشان می دهد که او در ماه مه ۱۹۰۴ در استان کیپ شرقی به دنیا آمده بود، هرچند این موضوع هرگز در رکوردهای جهانی…