مرور برچسب

سکه ترکیه

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/07/20

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/07‏/20 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8570 لیر خرید و با قیمت  6.8580لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8480 لیر خرید و با نرخ 7.8490 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/7/13

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/07‏/13 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8630 لیر خرید و با قیمت  6.8640لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.7760 لیر خرید و با نرخ 7.7770 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار استانبول پنج شنبه مورخ 2020/07/09

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/09‏/07 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8610 لیر خرید و با قیمت  6.8630لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8060 لیر خرید و با نرخ 7.8080 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…