مرور برچسب

سکه جمهوریت

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه پنج شنبه مورخ 2020/07/30

امروز  ‏پنجشنبه‏، 2020‏/07‏/30 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.9720 لیر خرید و با قیمت  6.9740 لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.2010 لیر خرید و با نرخ 8.2030 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه چهارشنبه مورخ 2020/07/29

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2020‏/07‏/29 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.9390 لیر خرید و با قیمت  6.9410لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.1620 لیر خرید و با نرخ 8.1640 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ترکیه جمعه مورخ 2020/07/24

امروز  ‏جمعه‏، 2020‏/07‏/24 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8410 لیر خرید و با قیمت  6.8430لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.9410 لیر خرید و با نرخ 7.9430 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه پنج شنبه مورخ 2020/07/23

امروز  ‏پنجشنبه‏، 2020‏/07‏/23 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8450 لیر خرید و با قیمت  6.8470لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.9300  لیر خرید و با نرخ 7.9320 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه چهارشنبه مورخ 2020/07/22

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2020‏/07‏/22 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8350 لیر خرید و با قیمت  6.8370لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8900 لیر خرید و با نرخ 7.8920 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه سه شنبه مورخ 2020/07/21

امروز  ‏سه شنبه‏، 2020‏/07‏/21 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8550 لیر خرید و با قیمت  6.8560 لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8440 لیر خرید و با نرخ 7.8450 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/07/20

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/07‏/20 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8570 لیر خرید و با قیمت  6.8580لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8480 لیر خرید و با نرخ 7.8490 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ترکیه جمعه مورخ 2020/07/17

امروز  ‏جمعه‏، 2020‏/07‏/17 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8570 لیر خرید و با قیمت  6.8580لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.8040 لیر خرید و با نرخ 7.8050 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه سه شنبه مورخ 2020/07/14

امروز  ‏سه شنبه‏، 2020‏/07‏/14 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8640 لیر خرید و با قیمت  6.8650لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.7820 لیر خرید و با نرخ 7.7830 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/7/13

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/07‏/13 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8630 لیر خرید و با قیمت  6.8640لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.7760 لیر خرید و با نرخ 7.7770 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…