مرور برچسب

سکه

نرخ ارز و سکه در بازار در بازار ترکیه جمعه مورخ 2020/08/14

امروز  ‏جمعه‏، 2020‏/08‏/14 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 7.3440 لیر خرید و با قیمت  7.3460لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.6860 لیر خرید و با نرخ 8.6880 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازارهای ایران و ترکیه روز پنج شنبه مورخ 2020/08/13

امروز  ‏پنجشنبه‏، 2020‏/08‏/13 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 7.3310 لیر خرید و با قیمت  7.3330 لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ  8.6640 لیر خرید و با نرخ 8.6660 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه چهارشنبه مورخ 2020/08/12

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2020/08/12در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 7.2060 لیر خرید و با قیمت  7.2080لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.4470 لیر خرید و با نرخ 8.4490 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه سه شنبه مورخ 2020/08/11

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2019‏/12‏/18 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 7.3180 لیر خرید و با قیمت  7.3200لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.6050 لیر خرید و با نرخ 8.6070 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ترکیه جمعه مورخ 2020/08/07

امروز  ‏جمعه‏، 2020‏/08‏/07 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 7.2900 لیر خرید و با قیمت  7.2910لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.6360 لیر خرید و با نرخ 8.6370  لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه پنج شنبه مورخ 2020/07/30

امروز  ‏پنجشنبه‏، 2020‏/07‏/30 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.9720 لیر خرید و با قیمت  6.9740 لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.2010 لیر خرید و با نرخ 8.2030 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه چهارشنبه مورخ 2020/07/29

امروز  ‏چهارشنبه‏، 2020‏/07‏/29 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.9390 لیر خرید و با قیمت  6.9410لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.1620 لیر خرید و با نرخ 8.1640 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ایران و ترکیه دوشنبه مورخ 2020/07/27

امروز  ‏دوشنبه‏، 2020‏/07‏/27 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8460 لیر خرید و با قیمت  6.8480لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 8.0100 لیر خرید و با نرخ 8.0120 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…

نرخ روز ارز و سکه در بازار ترکیه جمعه مورخ 2020/07/24

امروز  ‏جمعه‏، 2020‏/07‏/24 در بازار آزاد ارز استانبول، هر دلار آمریکا با نرخ 6.8410 لیر خرید و با قیمت  6.8430لیر فروخته شد. به همین ترتیب قیمت هر یورو نیز با نرخ 7.9410 لیر خرید و با نرخ 7.9430 لیر برای فروش معامله شد. قیمت هر پوند نیز…