مرور برچسب

شیارز

دمای هوا در شهرهای ایران و ترکیه شنبه مورخ 2020/07/11

امروز دو شنبه مورخ 11/07/2020 آب و هوای شهرهای بزرگ ترکیه  و ایران به شرح زیر می باشند: دمای شهر استانبول امروز 27 درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دیروز شاهد 1 درجه کاهش بوده است. همینطور در شهر آنتالیا امروز دما 34 درجه سانتیگراد می…