مرور برچسب

شیر گوسفند

ترکیه به مقام نخست جهانی تولید شیر گوسفند دست یافت

نهاد چلیک، رئیس اتحادیه مرکزی پرورش دهندگان دام سبک ترکیه اعلام کرد: بنا به آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) کشورمان مقام نخست جهانی در تولید شیر گوسفند را از آن خود کرد. وی در ادامه گفت : براساس این گزارش ترکیه در…