مرور برچسب

علی ارباش

عالی‌ترین مقام مذهبی ترکیه به آتاتورک توهین کرد؟

به نظر می‌رسید، ارباش در حالی که شمشیر به دست داشت آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، را به خاطر تبدیل ایاصوفیه به موزه در سال ۱۹۳۴ محکوم کرده است. خیلی‌ها در واکنش به این خطبه خواستار استعفای او شدند، اما ارباش از سخنان خود دفاع کرد و…