مرور برچسب

قطب شمال

ثبت یک رکورد تاریخی برای دمای هوا در قطب شمال

موسسه هواشناسی نروژ در اسلو می‌گوید دو روز پیش (جمعه سوم مرداد/ ۲۴ ژوئیه) در مجمع‌الجزایر سوالبارد در اقیانوس منجمد شمالی بالاترین دمای هوا در ۴۰ سال گذشته ثبت شد. دمای ثبت شده در یکی از جزیره‌های این مجموعه که هزار و ۳۰۰ کیلومتر با مرکز…