مرور برچسب

لوفهانزا

پساکرونا؛ هوانوردی آلمان به کندی به روال عادی برمی‌گردد

گسترش ویروس کرونا، بیش از هر چیز بر مسافرت و سیاحت زمینی و هوایی و دریایی تأثیر گذاشت. این روزها با این که افراد خوش‌بین از آغاز دوران پساکرونا سخن می‌گویند، اما به گفته کارشناسانی که با عدد و آمار سروکار دارند، برگشتن وضعیت به شرایط عادی…