مرور برچسب

مانی رهنما

خواننده سرشناس ایرانی به ترکیه مهاجرت کرد

مانی رهنما خواننده سرشناس ایران به ترکیه مهاجرت کرد. او شاگرد مرحوم بابک بیات بود این خبر را بهمن بابازاده دقایقی پیش منتشر کرد و نوشت: «تلخ است خبر ولی ⁧ مانی_رهنما⁩ هم به ترکیه مهاجرت کرد.‌خواننده توانمند و شاگرد خلف بابک بیات. ‌اجرای…