مرور برچسب

محیط زیست

خرس‌های قطبی ممکن است تا ۲۱۰۰ منقرض شوند

دانش‌پژوهان می گویند برخی از جمعیت های این خرس همین حالا هم به دلیل انقباض یخ دریای منجمد شمالی به مرز بقا رسیده اند. خرس قطبی برای شکار فک از یخ های شناور بر سطح آب استفاده می کنند. با تجزیه یخ ها، این حیوانات مجبور به حرکت در فواصل…