مرور برچسب

مدیترانیه شرقی

تنش‌ها بالا می‌گیرد; چرا روابط یونان و ترکیه تیره شده؟

رئیس‌جمهوری فرانسه نیز عملیات اکتشافی ترکیه را "یکجانبه" خوانده و از ترکیه خواسته است تا این کار را متوقف کند. روابط یونان و ترکیه، دو کشور همسایه غالبا تنش آلود بوده ولی مشاجره اخیر بر سر ذخایر گاز و حقوق دریانوردی، موجب نگرانی‌های…