مرور برچسب

مردم

اگر جمعیت جهان کم شود چه اتفاقی می‌افتد؟

جهان باید خود را برای رویارویی با نتایج و عواقب جمعیتی کمتر و سالخورده‌تر آماده کند. اما تبعات آن چیست؟ ۱. این می‌تواند خبر خوبی برای کشور‌های در حال توسعه باشد ما با شرایط گوناگونی در بخش‌های مختلف جهان مواجهیم. میزان باروری، بنا بر…