مرور برچسب

مسعود ثقفی

دانش آموزان در ایران به جز مناطق قرمز به مدرسه می‌روند

محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش ایران در نشست خبری خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی در این کشور گفت: "روز شنبه 15 شهریور (5 سپتامبر) آغاز سال تحصیلی است وتصمیم بر آن است که بازگشایی مدارس به جز در مناطقی که از سوی ستاد ملی مبارزه با…