مرور برچسب

مسلمانان چین

آمریکا مقام بلندپایه چینی را به اتهام سرکوب اویغورها تحریم کرد

چین متهم به بازداشت انبوه، سرکوب مذهبی و عقیم سازی اجباری اویغورها و سایر مسلمانان است. این تحریم ها منافع مالی چن کوانگو، رئیس حزب کمونیست منطقه، و سه مقام دیگر در آمریکا را هدف می گیرد. چین بدرفتاری با مسلمانان در سین‌کیانگ را تکذیب می…