مرور برچسب

مصونیت قضایی

دیوان عالی آمریکا: دادستانی می‌تواند برگه‌های مالیاتی رئیس جمهور را ببیند

اما دیوان عالی در پرونده ای مرتبط حکم داد که این اطلاعات لزوما نباید در اختیار کنگره قرار داده شود. آقای ترامپ اولین رئیس جمهور از زمان ریچارد نیکسون در دهه ۱۹۷۰ است که اظهارنامه مالیاتی خود را که باید سالانه تحویل "سازمان درآمدهای داخلی"…