مرور برچسب

معماری صدا

صداهای خانه یا محل کار چطور روی روحیه شما اثر می‌گذارد؟

صدای تق تق آزاردهنده‌ای را به یاد بیاورید که در بعضی رستوران‌ها و دفاتر کار از سقف و کف زمین به گوش می‌رسد و همین طور صدای بلندگوهای ایستگاه‌های قطار که در فضا ‌می‌پیچند و در نهایت به اصواتی غیرقابل تشخیص تبدیل می‌شوند. حتی اگر بلافاصله…