مرور برچسب

مهاجرت به ترکیه

اقامت ترکیه از طریق کار

اخذ اقامت کاری ترکیه دارای پروسه ای می باشد که در ادامه در این رابطه توضیح خواهیم داد. در ابتدا باید درخواست آنلاین از سمت کارمند و کارفرما به وزارت کار و اموراجتماعی ترکیه ارسال شده و مدارک لازم نیز به پیوست ارسال شود. این مدارک برای…

ثبت شرکت در ترکیه

در مرحله ی اول باید محل تاسیس شرکت مشخص شود و بعد از آن اساسنامه ی شرکت موردنظر تدوین میگردد و باید در دفترخانه ی رسمی به تایید برسد. برای ثبت شرکت در ترکیه فرم های ویژه ای وجود دارد که می بایست دریافت و تکمیل گردد. پس از آن باید از اداره ی…