مرور برچسب

مکانیزم ماشه

مخالفت اتحادیه اروپا با کاربرد مکانیسم ماشه به وسیله آمریکا

به گفته یکی از سخنگویان جوسپ بورل، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، "آمریکا به خاطر خروج از توافق هسته ای از چنین حقی برخوردار نیست." این سخنگوی کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در واکنش به سخنان دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا درباره…