مرور برچسب

واکسن آکسفورد

کرونا؛ آنچه با شرکت در آزمایش واکسن دانشگاه آکسفورد آموختم

آخرین بار موقع تولد دخترم به بیمارستان سنت جورج در محله توتینگ واقع در جنوب لندن رفته بودم و این بار اوضاع خیلی فرق می‌کرد. از پشت ماسک صورتم، بوی مایع سفیدکننده‌ای که زمین را با آن پاک کرده‌اند، حس می‌کنم. روی صندلی کناری چسب زده‌‌اند تا…

واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد سیستم ایمنی را تربیت می‌کند

با اینکه نتایج بسیار نویدبخش بوده اما هنوز زود است بتوان درباره کارآمدی این واکسن قضاوت کرد و باید در جمعیت بزرگتری آزمایش شود. دولت بریتانیا پیشاپیش صدمیلیون دُز از این واکسن را سفارش داده است. این واکسن چه می‌کند؟ این واکسن کرونا در…