مرور برچسب

وزارت بهداشت

مخالفت احتمالی وزارت بهداشت با برگزاری کنکور ارشد و سراسری

برگزاری یا لغو کنکور (کارشناسی ارشد و سراسری) همچنان بحث داغ این روزهای گرم کرونایی است و وزارت بهداشت و وزارت علوم همچنان برای رسیدن به راه حلی که هم سلامت داوطلبان تضمین شود و هم آزمون‌ها برگزار و تکلیف چند میلیون داوطلب مشخص شود، در تلاش…