مرور برچسب

ویزای کاری ترکیه

اقامت ترکیه از طریق کار

اخذ اقامت کاری ترکیه دارای پروسه ای می باشد که در ادامه در این رابطه توضیح خواهیم داد. در ابتدا باید درخواست آنلاین از سمت کارمند و کارفرما به وزارت کار و اموراجتماعی ترکیه ارسال شده و مدارک لازم نیز به پیوست ارسال شود. این مدارک برای…