مرور برچسب

پلوسی

نانسی پلوسی تهدید کرد که نمایندگان بدون ماسک را از ساختمان کنگره بیرون خواهد راند

تصمیم روز چهارشنبه، ۲۹ ژوئیه، خانم پلوسی ساعتی پس از آن اعلام شد که نتیجه تست لوئیس گوهمرت، نماینده جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس مثبت اعلام شد. قرار بود آقای گوهمرت با دونالد ترامپ که عازم تگزاس است همراه شود و به همین علت هم بنابر پروتکل…