مرور برچسب

پلیس فدرال

ترامپ ماموران فدرال بیشتری را در شهرها مستقر می‌کند

آقای ترامپ که در کاخ سفید صحبت می کرد گفت چاره ای جز اعزام صدها مامور دولت فدرال به شیکاگو ندارد. او همچنین درحال فرستادن ماموران فدرال به دو شهر دیگر تحت کنترل دمکرات ها، آلباکرکی و کانزاس، است. ماموران فدرال از قبل در پورتلند اورگان…