مرور برچسب

پناهنده

گذرگاه مرزی جلوه‌گوزوی ترکیه؛ شاهرگ حیاتی جنگ‌زدگان سوری

گذرگاه مرزی جلوه‌گوزو در شهرستان ریحانلی استان حتای ترکیه، پل دسترسی کمک‌های بشردوستانه برای آوارگان سوری که از سال 2011 درگیر جنگ داخلی هستند، است. سازمان‌های مردم نهاد ترکیه در طول این حدود 9 سال همواره کمک‌های خود را از طریق گذرگاه مرزی…