مرور برچسب

کتابخانه ملی ایران

بایگانی دیجیتالی نشریات ایران در دسترس همگان قرار گرفت

سامانه نشریات ایران که بایگانی دیجیتالی و جامع نشریات ایران از دوره قاجار تا به امروز است، با امکان دسترسی رایگان برای عموم مردم، روز دوشنبه سوم شهریور، رونمایی و افتتاح شد. این سامانه یکی از چهار سامانه‌ای است که سازمان اسناد و کتابخانه…